Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

  Miłość, bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromIriss Iriss

February 14 2015

Nie ma w mojej biednej głowie ani jednej oczywistości.
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viaszydera szydera

February 02 2015

2848 cd93
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
6269 d9a1 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaunmadebeds unmadebeds
Jesteś odpowiedzialny za to, co spieprzyłeś
Reposted fromhatemyself hatemyself vianiskowo niskowo
3158 d511 500
Reposted fromkimik kimik viadzony dzony
5473 a667
Reposted fromblackdrama blackdrama viadustymind dustymind
1125 13e3 500
Reposted fromdeviate deviate viaprzeblyski przeblyski

January 31 2015

Jeśli mamy robić głupstwa, to proszę bardzo - powiedziała - ale zróbmy je jak ludzie z klasą.
— G. G. Marquez, Miłość w czasach zarazy
Reposted frommarysia marysia viaSukkie Sukkie
Pewien rodzaj masochizmu jest mi bliski. Koleżanka opowiadała, że przechowuje list od nieżyjącej już babci. W chwilach depresji czyta ten list, by płacząc zejść na samo dno rozpaczy. I ja to rozumiem.
— Andrzej Grabowski
6714 1f0e 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaburdel burdel
0035 a386
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viastrangeee strangeee
4629 2d80
Reposted fromkniepuder kniepuder viamartjestsuper martjestsuper
Gdy wie się, jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia swoich rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza
— Janusz Leon Wiśniewski, Los powtórzony
Reposted fromrol rol viapumpkinsoup pumpkinsoup
3047 e572
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viastrangeee strangeee

January 14 2015

7891 8c81
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaazathiana azathiana
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viafullmoon fullmoon
First we feel. Then we fall.
— Joyce
Reposted fromsfeter sfeter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl