Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2015

0676 de1f 500
Reposted fromastair astair viamagolek22 magolek22

January 12 2015

Zakochany i proszący o spojrzenie, co boli najbardziej i najbardziej jest bezowocne, to fakt, że nigdy nie patrzysz na mnie tak jak ja na ciebie.
— Les Amours Imaginaires (2010)
Reposted fromtwice twice viaextraordinary extraordinary

January 11 2015

9982 ed16 500

intoxifaded:

what if every single spider in the world was just replaced by a cat

i think that’s a world I would love to live in

Reposted frommissweird missweird vialifeless lifeless

January 05 2015

Jesienią biegli do siebie z taką straszną siłą, że się minęli.
— Ernest Bryll
Reposted fromcollarbones collarbones vianoresistance noresistance
0015 3669 500
Reposted fromsfeter sfeter
3171 8dd5
Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viasaudadeyeh saudadeyeh
1555 4be3 500
Reposted fromuoun uoun viamr-mojorisin mr-mojorisin
Stworzona by być samotną.
 
By kochać nieobecnych.

Znajdź mnie.

Uwolnij mnie.

Od tego zżerającego zwątpienia
Daremnej rozpaczy
Horroru snu
— Sarah Kane, "Psychoza 4.48"
Reposted fromaletodelio aletodelio viasaudadeyeh saudadeyeh
0195 0bb7
Reposted fromNeverminnd Neverminnd viahelenburns helenburns
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viasaudadeyeh saudadeyeh
3311 ef00 500

davidalexanderlomelino:

A beautiful winter morning

Reposted fromkattrina kattrina viaoutline outline

January 03 2015

Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viamruugaa mruugaa
1412 878f
Reposted fromvinn vinn viaatranta atranta
2648 298a
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamruugaa mruugaa
8400 3dc8
8093 5b7d 500

marble-tears:

 

"Le Naiadi" (1881) - Gioacchino Pagliei

Reposted fromicarus-bot icarus-bot viavertheer vertheer
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
5358 de36 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viameadowlarks meadowlarks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl